četrtek, 06. junij 2013

TRI PRSTE POD POPKOM

Zasnova in režija: Maruša Geymayer-Oblak

Kostumografija:Andreja Kovač (in ostali)

Opis

»Tri prste pod popkom / so čudne reči, / je koža kosmata, / na smeh se drži.«

Kabaret se bo lotil skritega, prikritega v erotični fantaziji Slovencev, saj se navdihuje pri slovenski kvantarski ljudski poeziji. Ta je bila v slovenskem ljudskem izročilu vedno prisotna, a je veljalo, da je pohujšljiva in brez estetske vrednosti. Prežeta je s stereotipi, humorjem, ironijo in grotesko, namenjena pa zabavi. Njen erotični vitalizem se napaja v poveličevanju ljubezenskega akta, v želji po blažilnih učinkih spolnosti. Ne smemo pa spregledati njene subverzivnosti, saj je bilo uživaštvo, ki ga opeva, v nasprotju z uveljavljenimi družbenimi normami in moralo. Kvantaške poskočnice bodo v kabaretu Tri prste pod popkom izhodišče za luciden pogled na naš prostor, njegovo zgodovino in dediščino, pa tudi na našo sedanjost. Služile so kot predloga točkam, ki so jih igralci izbrali iz svojih najbolj radoživih nagibov.


  Foto:Slovensko mladinsko gledališče

 

Ni komentarjev: